Göran

En satsning på skolan

En satsning på skolan #utbpol #skola #socialdemokraterna @socialdemokrat

Den rödgröna samarbetsregeringen har presenterat en rejäl satsning på den svenska skolan. En del av paketet handlar om att satsa destinerade pengar till de skolor runt om i landet som har störst behov. 2015 ska 475 miljoner kronor användas till att öka jämlikheten mellan svenska skolor. I paketet ingår tre delar:

  • pengar till de skolor som vill höja resultaten,
  • höjda lärarlöner till de som arbetar…

View On WordPress

Det svenska skattesystemet behöver reformeras

Det svenska skattesystemet behöver reformeras #fastighetsskatt #socialdemokraterna @socialdemokrat

Idag skriver Johan Eklund och Charlie Karlsson på DN Debatt om behovet av blocköverskridande reformer av det svenska skattesystemet. De argumenterar för att man ska undvika skatter som motverkar arbete, investeringar och innovation. Staten bör därför undvika höga inkomst- och bolagsskatter.

Ska det vara möjligt att minska skatter på företagande och inkomster gäller det att ersätta dessa med…

View On WordPress

Flödet ut ur ladorna varit lite för stort

John Hassler, ordförande för det Finanspolitiska rådet, kritiserade under en presskonferens finansministerns uttalande häromveckan att det är tomt i ladorna. John menade att den den borgerliga regeringens politik i stort sett varit sund. John menade att …

Det går inte att påstå att det är tomt i ladorna. Möjligen har flödet ut ur ladorna varit lite för stort det senaste året.

John medgav vidare…

View On WordPress

Ta diskussionen på den politiska arenan

Ta diskussionen på den politiska arenan #migration #flyktingbarn #socialdemokraterna

Dagens Nyheter rapporterar att av till Sverige 5 .035 ensamkommande barn och ung­domar har 1.235 placerats i kommuner med stöd av den tvångslag som införts. Jag var ju positiv till att en sådan lag skulle införas.

Det är ju väldigt tydligt att det är ett stort antal kommuner som tar litet ansvar för att ta emot flyktingar till Sverige. Det är i hög grad lågskattekommuner runt de större städerna…

View On WordPress

Fas3-företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader

Fas3-företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader #fas3 #socialdemokraterna #facket @socialdemokrat

Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, säger i ett uttalande att …

Jag tror att de företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader. Det är svårt att säga när vi kan ändra i regelsystemet och lagstiftningen och företagen kör väl på så länge de kan. Men vi satsar på att ha något klart efter årsskiftet för att stoppa Fas 3.

Raimo tydliggör ambitionen att Fas3 ska…

View On WordPress

Kommunalt ansvar för skolverksamheten

Kommunerna ansvarar för att barn och ungdomar går i en bra skola #utbpol #friskola #socialdemokraterna

Ebba Östlin (S-märkt utbildningspolitiker) skrev för några dagar sedan om att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att elever kan gå i en bra skola. Därför är det också rimligt, menar hon, att det är just kommunerna som har beslutsrätten över vilka skolor som etableras.

Ebba beskriver en situation där organisationer och företag står på kö för att etablera sig i mer välbärgade delar…

View On WordPress

Den tomma ladan och överskottsmålet

Den tomma ladan och överskottsmålet #statsbudget #socialdemokraterna @socialdemokrat

Barskrapat

Under en presskonferens meddelade finansminister Magdalena Andersson att den sittande regeringen har övertagit en tom och helt utäten lada. Det finns inga möjligheter att nå överskottsmålet förräns tidigast omkring 2018. Hon sade något drastiskt att …

Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till – det är helt avskrapat. Frågan är om ens…

View On WordPress

Ett snårigt skattesystem

Ett snårigt skattesystem #skatt #fastighetsskatt #socialdemokraterna @socialdemokrat

I ett debattinlägg argumenterar fem doktorander i nationalekonomi (samt medlemmar i Socialdemokratiska Ekonomklubben) för att genomföra reformer i det svenska skattesystemet. De föreslår sådant som en enhetlig moms, ett införande av en fastighetsskatt, avskaffande av rut. Men de föreslår även avskaffad bolagsskatt (eller en minskning) och reformer av sättet att beskatta inkomster.

Den…

View On WordPress

Att bygga upp Gaza

Att bygga upp Gaza #gaza #palestine #socialdemokraterna

Margot Wallström har besökt den givarkonferens där omvärlden beslutar om hur man kan bidra till minska nöden i Gaza. Behoven av hjälp har ju blivit högst akut efter den militära insats som Israel genomfört. Det är förstås alldeles nödvändigt att hjälpa civilbefolkningen att återupprätta rimliga levnadsomständigheter igen.

Men viktigast är ändå att få igång samtal mellan Israel och företrädare för…

View On WordPress

Läkarna ska avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall

Läkarna ska avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall #sjukskrivning #sjukpenning #Försäkringskassan

… har tydligen prövat en modell där sjukskrivande läkare faktiskt är den som gör bedömningen om rätten till sjukpeninning i kortare sjukfall (upp till 60 dagar) och där sjukdomen faller inom det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Försöket verkar ha varit så framgångsrikt att man avser att genomföra detta i hela landet.

Det är ju alldeles utmärkt! Syftet med förändringen är tydligen att avlasta…

View On WordPress

More Information